PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(Webové stránky www.Spontex.cz)

Předmětem tohoto prohlášení o ochraně údajů je kompletně a transparentně vás informovat o tom, jak SPONTEX používá vaše údaje. Přečtěte si tedy tato ustanovení. Výrazy začínající velkým písmenem jsou definovány ve Všeobecných podmínkách používání webových stránek.

Shromážděné údaje

Přístup a řízení Služeb poskytovaných společností SPONTEX na webových stránkách vyžadují správu informací o vašem Účtu.
SPONTEX shromažďuje a zpracovává osobní informace, které poskytujete, když:
• otevřete si Členský účet (ID, e-mailová adresa, heslo), abyste měli přístup k různým Službám nabízeným na Webových stránkách a mohli je používat;
• kontaktujete Zákaznické oddělení, abyste získali informace nebo podali žádost (jméno, příjmení, e-mailová adresa, město, telefonní číslo, PSČ);
• přihlásíte se k odběru newsletteru Spontex (pohlaví, jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa),

Když si prohlížíte Webové stránky, jsou vaše uživatelská data (zejména IP adresa nebo login) shromažďována prostřednictvím cookies. Chcete-li se dozvědět více, navštivte naši speciální stránku, kde informujeme o Cookies: zde.

Údaje, které shromažďujeme na Webových stránkách, jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Použití vašich údajů

Osobní údaje shromážděné na Webových stránkách jsou zpracovány výhradně společností SPONTEX (a jejími dodavateli jednajícími jejím jménem) a jejími autorizovanými partnery, abychom:
• vás zaregistrovali za účelem přístupu ke Službám nabízeným na Webových stránkách a zejména zasílání newsletteru a šíření tipů nebo fotografií domácností;
• zpracovali vaše požadavky nebo stížnosti v rámci Zákaznického oddělení;
• vám zasílali obecné a/nebo obchodní informace společnosti SPONTEX nebo jejích partnerů, pokud jste k tomu dali předem souhlas;
• provedli statistické studie;
• se řídili platnými právními předpisy.

Osobní údaje, které společnost SPONTEX shromažďuje, se zpracovávají, zaznamenávají a skladují po dobu nutnou k poskytování Služeb odpovídajících výše popsaným účelům. Vaše údaje se nepřenášejí mimo Evropskou unii.

Ochrana vašich údajů

SPONTEX přijme všechna nezbytná opatření na ochranu soukromí a bezpečnosti vašich zpracovávaných osobních údajů a zabezpečí, aby tyto údaje nebyly překrouceny, poškozeny, zničeny nebo přístupny třetím osobám.

Všechny osobní informace, které nám poskytujete, budou uchovány na zabezpečených serverech, které patří nám nebo našim technickým partnerům.

Účelem hesla, díky němuž se můžete připojit k Členskému účtu a používat některé naše Služby, je chránit vaše osobní údaje. Heslo nesmíte nikomu sdělovat. Nikdy nikomu neříkejte svoje heslo.

Sdílení dat

Uvedené osobní údaje jsou určeny pro společnost SPONTEX. Bez vašeho předchozího souhlasu nesmí SPONTEX sdílet vaše osobní údaje s třetími osobami.

Pro upřesnění uvádíme, že k dodávce Služeb může SPONTEX případně využít služeb technického poskytovatele. Tento poskytovatel, jednající jménem společnosti SPONTEX, bude muset zachovat důvěrnost vašich osobních údajů a nebude mít právo použít vaše údaje k vlastním účelům.

Společnost SPONTEX může být výjimečně na základě právních předpisů požádána správními nebo soudními orgány o zveřejnění vašich údajů..

Vaše práva

Společnost SPONTEX shromažďuje a zpracovává vaše údaje jako správce údajů. Podle pozměněného zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978, týkajícího se informačních technologií, souborů a svobody, máte právo na přístup, opravu a podání námitky ve věci svých osobních údajů, jejichž zpracování bylo předem nahlášeno Francouzské národní komisi pro informační technologie a svobodu.

Tato práva mohou být vykonávána buď přímo změnou vašeho Účtu, nebo tím, že kontaktujete SPONTEX na adrese 420 rue d’Estienne d’Orves 92705 COLOMBES či e-mailem na adrese s-consommateurs.spontex@mapaspontex.fr.

Také můžete později požádat o zrušení zasílání obchodních e-mailů společnosti SPONTEX tak, že kliknete na odkaz pro odhlášení, který se nachází ve spodní části těchto e-mailů